NegoLogic

Your alternative path to reaching goals

Practical Business Psychology

Trading emotions for results

Okay isn't good enough

Every business needs to be on top when it comes to negotiation and communication. Whether you buy or sell products or services, my NegoLogical methods can help you to reach better outcome. 

Use NegoLogical Braining

It is never too early to maximize your company's bottom line performance. I will bring many new techniques to the negotiation table in order to read opponents and lead them to make the decision that favors our position.

"A negotiation is an interaction where each party has something the other wants."

"Values are not established or there is desire for change. Both have mandate to deal and seek variables, aspects that have more value for one party than for the other."

Peter Frensdorf

 

Peer acknowledgements


Verner Worm

Professor Copenhagen Business School

"Regarding his speciality of behavioral economics and practical negotiation psychology, I view Peter as one of the few true innovators in the world."

 • Ruedi Kaech

 • Professor University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  "Enthralling, absolutely plausible and comprehensible! I am convinced that Negologic is a great asset for practitioners"

  My "Big Fish" presentation
  My "Big Fish" presentation

  Review Growbizz training Copenhagen Denmark 


  Hvilken forhandlertype er du?
  Er du til facts & figures? Er du manipulator? Er du win win typen? Du må kun vælge én! Således skød Peter Frensdorf, professionel forhandler, festen i gang for deltagerne i den fjerde workshop i internationaliseringsforløbet Growbiz.Informeret om, at facts & figures-typen, kun fanger et perspektiv, at manipulatoren har en tendens til at irritere folk, og at win win-typen kommer med indrømmelser i bestræbelsen på, at alle parter føler sig som vindere - ja så var det jo ikke helt nemt at skulle vælge én. Flere deltagere forsøgte at smyge sig udenom, med lidt af det ene og lidt af det andet, men Peter Frensdorf stod fast. Én forhandlertype til hver deltager!
  Denne lille indledende øvelse tjente det primære formål at illustrere forhandlingens natur og kompleksitet. Ifølge dagens oplægsholder, så er forhandlinger nemlig under forandring. Peter Frensdorf er professionel forhandler og hyres af virksomheder til at forestå vanskelige forhandlinger. Derudover er han mangeårig underviser i forhandlingsteknik, bl.a. på MBA-uddannelser.


  A negotiation is interaction with (commercial) implications where both/each party has something the other wants/needs.
  Values are not established or one side (or both) desires change.
  Both show they are willing to and able to deal.


  Forhandlinger foregår med andre ord hele tiden i vores daglige liv: Med kollegaer, ægtefælden, naboen og børnene. Men den særlige forhandling med parentesen (commercial) var naturligvis i fokus på Growbiz seminaret. For hvordan er det lige, man som dansk IT-virksomhed forbereder sig til et internationalt kundemøde, hvor succeskriteriet er en salgsordre?
  Baseret på erfaringer og forskning opfordrede Peter Frensdorf deltagerne til i langt højere grad at fokusere på de følelsesmæssige aspekter af en forhandling og arbejde med dem - både egne og andres følelsesmæssige reaktioner. Så opnår du nemlig som forhandler en position, hvor win win-tilgangen kan lykkes.
  Hvordan træner man lige sine følelser? Det er selvsagt en længere rejse, men her er et par af Peters råd:
  Kend dine egne svagheder - fx hvornår løber dit temperament af med dig? Hvad gør dig ked af det?
  Anerkend og håndter følelser - dine egne og andres
  Anvend og læs nonverbal kommunikation
  Anvend humor og leg til at tackle udfordringer
  Gå positivt og tillidsfuldt til konflikter
  Rettidig omhu og sans for detaljen
  Peter introducerede også en ganske håndgribelig tjekliste for forhandlinger. En liste som deltagerne i workshoppen kan bruge i forberedelsen af de kommende landebesøg på de forhåbentlig snarlige lukrative eksportmarkeder.
  Peters Frensdorfs tjekliste til forhandlinger

  1. Vær den første til at spotte kommercielle implikationer og muligheder. Begynd forhandlingen
  2. Gør dit hjemmearbejde - planlæg og forbered dig som en sportsmand
  3. Til forhandlingen: Optræd overbevisende, etablér dit mandat
  4. Vis viljen og evnen til at sige ja og nej
  5. Tag dig tid og giv tid til overvejelser og genovervejelser
  6. Observer med alle seks sanser - stol på din mavefornemmelse
  7. Anvend pauser i forhandlingen til at fremskaffe ny viden og information
  8. Anvend balanceret argumentation